COSEC Centra – Softverska platforma firme

COSEC Centra - Softverska platforma firme

Matrix COSEC CENTRA je server za veb aplikaciju za preduzeća, koji kontroliše i upravlja čitavim sistemom bilo gde u svetu, u bilo koje vreme. COSEC CENTRA je srce čitavog COSEC rešenja i deluje kao most između aplikacija i uređaja.

Matrik COSEC CENTRA je dostupan u četiri varijante, ciljani na različite segmente poslovanja. Ovi platforme dolaze sa osnovnim funkcijama evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, a njegova modularna priroda omogućava korisniku da dodaju druge module primene u zavisnosti od organizacionih zahteva. Njena opcija skalabilnosti omogućava korisnicima da prošire sistem od 100 korisnika do 1 miliona korisnika.

Aplikacije

Aplikacioni softver baziran na webu
 • Upravljanje uređajem i aplikacijama u realnom vremenu
 • Live status svih uređaja na ekranu monitora
Praćenje uređaja u realnom vremenu
 • Praćenje i kontrola u realnom vremenu do 65.000 kontrolera vrata
 • Upravljanje funkcijama kontrole pristupa iz jednog prozora
Kreiranje profila korisnika
 • Kreirajte kompletan korisnički profil
 • Napravite prilagođeni profil
Upis
 • Direktan upis podataka na server iz upisne USB stanice
 • Direktna verifikacija akreditiva i slikanje
Konfiguracija uređaja
 • Konfigurišite novi, dodatni hardver sa različitim parametrima
Osnova evidencije radnog vremena i kontrole pristupa
 • User Punch Data i funkcije kontrole pristupa za ograničene aplikacije
 • Nije potrebna dodatna licenca za osnovne funkcije
Uvoz i izvoz podataka
 • Podaci o uvozu i izvozu softvera trećih strana
 • Kreirajte različite šablone u različitim formatima
Jednostavna integracija
 • Besprekorna integracija sa aplikacijama treće strane
 • Integracija pomoću Platform API-ja
Automatska distribucija otisaka prstiju
 • Uključena automatska distribucija otiska prsta
Automatska identifikacija uređaja
 • auto-detekcija uređaja
 • nema dosadnih procedura konfigurisanja uređaja
Modularna i fleksibilna arhitektura uređaja
 • Fleksibilnost u broju korisnika prema potrebama organizacije
 • Razni moduli aplikacija
Jednostavan backup i povraćaj podataka
 • Backup i povraćaj podataka o konfiguraciji korisnika