Dodaci

MATRIX COSEC rešenja

Matrix nudi različite dodatke za poboljšanje karakteristika i performansi COSEC rešenja. Ovo uključuje kartice modula, upisne stanice i rezervnu bateriju.

COSEC ENROLL

COSEC ENROLL je stanica za upis koja upisuje otiske dlana  i otiske prstiju. COSEC ENROLL, zajedno sa softverom za upis, omogućava HR-u da upiše nove zaposlene na jednostavan način.

  • Upis otiska dlana i prstiju
  • Verifikacija prstiju
  • Napredni softver za upis
  • Provera kvaliteta slike prstom tokom upisa

COSEC rezervna baterija

Koristi se  za napajanje kontrolera vrata.

  • Napajanje za kontrolere vrata
  • Napajanje za zaključavanje vrata i izlazne čitače
  • Korisno za udaljena mesta  koja nisu povezana na mrežu 

COSEC modul za kartice (COSEC CPM)

COSEC CPM su  moduli čitača kartica koji  se priključuju  na  kontrolere serije COSEC DOOR i VEGA. Na raspolaganju je osam različitih modula čitača kartica koji podržavaju i Proximity i Smart kartice.